Benátky pod vodou

Niekoľko minút po odmietnutí opatrení zameraných na boj proti zmene klímy pravicovými členmi regionálneho parlamentu oblasti Benátsko,…